Publikacje do pobrania:

Nazwa pliku Pobierz
Kryteria dojrzałości szkolnej  
Osiem kroków - wskazówki dla nauczyciel rozpoczynających pracę z uczniem z rodziny migracyjnej  
Trudności adaptacyjne dzieci powracających z zagranicy  
Poradnik dla rodziców dzieci powracających z zagranicy
Osobowość dzieci z zespołem Downa a poziom opanowania języka i mowy
Bariery w komunikacji interpersonalnej dzieci z zaburzeniami mowy
Jąkanie a niepłynność mówienia u dzieci
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych
 Sześciolatek w szkole - poradnik dla rodziców
 Problemy adaptacyjne nastolatków z ADHD
  „Zrozumieć dziecko z ADHD - z doświadczeń psychologa poradni w kontekście profilaktyki zachowań dysfunkcyjnych” 
 Kiedy wybrać się do doradcy zawodowego?
 Wykorzystanie teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu
Portfolio  (nie tylko)  zawodowe  - jako  nowa  forma  pracy  z uczniem
 Podstawowe informacje na temat FAS
Potrzeba stymulacji rozwoju mowy u dzieci z zespołem Downa
Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym
 Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
  Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci
 Alalia - zaburzenie mowy
Czym jest jąkanie
Co to jest dyslalia?
Jak powinien wyglądać prawidłowy rozwój mowy dziecka?
Jak wspomagać i stymulować rozwój mowy u dziecka
Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?
Wczesna interwencja logopedyczna w okresie prenatalnym
Rodzaje i przyczyny sygmatyzmu (seplenienia)
Anoreksja – jak rozmawiać, gdy Twoje dziecko dotknie choroba.
Jak przezwyciężać kryzysy wieku dziecięco - młodzieżowego?
Skąd zaburzenia emocjonalne u dzieci ?
 Rozwój jako podstawa oddziaływań prewencyjnych
 Jak rodzice mogą wspierać rozwój społeczno-emocjonalny przedszkolaka ?  
Co powinno wzbudzić niepokój rodzica?
 Kiedy do okulisty?
 Uczeń z rodziny migracyjnej w polskiej szkole
Wpływ zaawansowanej technologii na umiejętności komunikacyjne i społeczne  dzieci
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:
Praca na rzecz rozwoju zdolności ucznia wyzwaniem edukacji XXI wieku
Trudności szkolne ucznia z wadą słuchu
UCZYĆ  SIĘ  SKUTECZNIE – Kilka dobrych rad:
Ćwiczenia doskonalące u dziecka sprawność motoryki małej i dużej
Ćwiczenia stymulujące rozwój funkcji słuchowo - językowych
Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe
Jak pomóc dzieciom w nauce czytania
Literatura pomocna w usprawnianiu nauki czytania i pisania
Specyficzne trudności w uczeniu się
Terapeutyczne działanie mandali. Mandala w edukacji.
   
   

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK